Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ
Maltepe Üniversitesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Başkanı

Depo yönetimi, depo ve sevkiyat sistemini etkin ve verimli bir biçimde işletebilme sanatıdır. Verimli depo yönetimi, gerekli süreçler hakkında eksiksiz bilgilere sahip olmanın yanı sıra tüm sistemin teknik ve operasyonel olarak başarılı bir şekilde uygulanmasını içeren ileri teknik bilgilere de sahip olmayı gerektirir. Ancak bu hedefe ulaşmanın genel olarak geçerli ve evrensel kuralları mevcut değildir. Müşterinin sipariş yapısından kaynaklanan gereklilikler, ürün ve hizmetlerin farklılıkları, üretim gereklilikleri vb. daha birçok etmen söz konusudur. Aşılması gereken önemli bir sorun, sistemin hatasız uygulanmasıyla ilgilidir. Her şeyden önce, başlangıç aşamasındaki hatalar, hem önemli maliyetlere yol açar, hem de bir şirketin orta ve uzun vadedeki iş başarısını tehlikeye atabilecek olan müşteri kaybı, olumsuz piyasa imajı ya da yoğun şikayetler gibi riskleri beraberinde getirir. Uygun ve verimli bir sistem kurmak önemlidir. www.depokur.com size depo kurma konusunda rehber olacak bir sistematik sunmaktadır.